Anthocharis sara Immatures > Anthocharis thoosa thoosa

Type Locality==Mokiak Pass/Quail Hill. 2.5 miles WNW Seegmiller Mountain; Mohave County, Arizona. Ova collected 4 Apr 2008.